אחרים

גלגלי שיניים קוניים / Bevel Gears

מיפ מספקת פתרונות עבור דרישות מיוחדות גלגלי שיניים קוניים.

bevel gear
גלגל קוני מעובד מפריט מדף

 

שירותי הנדסה ותכן

  • למיפ יכולת פיתוח ותכנון גלגלי שיניים או ממסרות משלב ניתוח דרישות לקוח, ברמת שרטוט או מפרט דרישות לתכן, ועד ייצור והרכבה של המוצר המוגמר.
  • יכולת פיתוח ואספקת מוצר בשיטת TURNKEY.

ממסרות

  • לחברה יכולות פיתוח וייצור של ממסרות ומיסבים העונים לטווח הטמפרטורות התעופתי הרחב מ: 60C- עד 75C+ תוך עמידה ב-BACKLASH צפוף, תוך עמידה בשאר תנאי סביבה תחת בדיקות סביבתיות שונות.
  • יכולת תכנון וייצור של מיסבים פלנטריים עד 4 דרגות.
  • יכולת תכנון וייצור של ממסרות חלזוניות.
Custom Gearbox Design
פיתוח וייצור ממסרות ע"פ דרישה

סקטורים משוננים

  • ניתן לייצר סקטורים משוננים ע"פ מפרט עבור יישומים שונים.
Gear Sector
Gear Sector

פס שיניים ופיניון / Rack & Pinion

  • ניתן לייצר פס שיניים ופיניון ע"פ מפרט עבור מטרות שונות.
Gear Rack
Custom Rack