גלגלי שיניים חלזוניים

גלגלי שיניים חלזוניים Worm Gear\Drive

יכולות ייצור:

  • מודול / Module: החל מ- 0.5 מ"מ עד 7 מ"מ
  • השחזת שיניים ב-Wheel & Screw

מיפ מייצרת גלגלי שיניים חלזוניים (Worm Screw) וכן תמסורות/זוגות חלזוניים:

(Worm Drive = Worm Wheel+Worm Screw)

תמסורות חלזוניות מאופיינות במהירויות עבודה גבוה, מומנט גבוה וביחס תמסורת גבוה.

Worm Screw
Worm Screw
Worm Drive
זוג גלגלים חלזוניים
Custom worm screw
Worm Screw