השחזות

השחזות מדויקות בקבלנות משנה

השחזה עגולה חיצונית
השחזה עגולה חיצונית
 עם הצטיידות נוספת בציוד השחזה מהמתקדמים בעולם, אנו מציעים כעת גם שירותי השחזות מדויקות בקבלנות משנה:
 השחזה חיצונית:
  • עד 650 מ"מ בין עוקצים
  • עד קוטר 348 מ"מ.
  • ניתן להגיע לדיוק של מיקרונים בודדים.
השחזה עגולה פנימית
השחזה עגולה פנימית
השחזה פנימית:
  • עד קוטר 348 מ"מ.
  • ניתן להגיע לדיוק של מיקרונים בודדים.
בנוסף אנו מציעים גם השחזות מצח/שטח, רדיוס, חילזון, הברגות חיצוניות ופנימיות, קונוס פנימי וחיצוני